Ara:
KDM Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği A.Ş. olarak Bakanlıkta denetim ve idarecilik tecrübesi olan uzman kadromuz ile dış ticaret işlemlerinde optimum fayda ve verimin nasıl elde edilebileceğine yönelik alternatif çözümler sunulması, gümrük idarelerinde ya da gümrük işlemleri kaynaklı başka kamu idarelerinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek, idari ve adli safhada olan gümrük uyuşmazlıklarında çözüm üretmek kapsamında danışmanlık ve takip, yönlendirme işlemleri yapılmaktadır. Bu neviden iş ve işlemler kapsamında;
  • Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü belgesi alımı ve devamında danışmanlık hizmetleri,
  • Yaptırılan gümrük işlemlerinin(firma muhasebe, stok kayıtları, gümrük, banka vd. ilişkili kurumlar) Bakanlıkça denetlenmesi öncesinde ön denetimini yapılması,
  • Gümrük işlemleri esnasında idarece ya da denetim elemanlarınca yapılan denetlemelerde tatbik edilen cezalar ya da oluşan ihtilaflar hususunda danışmanlık hizmetleri,
  • Gümrük uyuşmazlıklarıyla (Örneğin GTİP uyuşmazlığı, kıymet uyuşmazlıkları, referans fiyat uyuşmazlıkları gibi) ilgili idare nezdinde ya da devamında idare ve vergi mahkemeleri nezdinde oluşan ihtilaflarda her türlü itiraz vb. danışmanlık hizmetleri,
  • Gümrük uyuşmazlıklarıyla ilgili Kaçakçılıkla  Mücadele  Kanunu,  Kabahatler Kanunu,  Türk Ceza Kanunu, vb. kanunlar açısından oluşan idari/adli sorunların çözümlenmesine dair danışmanlık hizmetleri,
İlgi ve çalışma alanımıza girmektedir.
× Size nasıl yardımcı olabiliriz?