Ara:
AN1 Antreponun açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi,
AN2 Antrepoda genişletme, daraltma işlemlerine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelenmesi,
AN3 Antrepodaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi,
AN4 Antrepodaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi,
AN5 Gümrük Yönetmeliğinin 523.  maddesi çerçevesinde antreponun devir işlemlerinin mevzuata   uygunluğunun incelenmesi,
AN6 Özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespiti,
AN7  Antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibari ile tespiti,
AN8  Genel antrepoya eşya giriş çıkış tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespiti,
AN9  Antrepo rejimine tabi eşyanın elleçme işlemlerinin tespiti,
Detaylı bilgi için tıklayınız…
× Size nasıl yardımcı olabiliriz?