Ara:
Hizmetlerimiz;

KDM YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. KDM YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş KDM YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş

KALİTE - DOĞRULUK - MÜKEMMELLİYET

Antrepo

Antrepolarda yapılan Ygm Tespit İşlemleri; AN1-AN2-AN3-AN4-AN5-AN6-AN7-AN8-AN9 TESPİT İŞLEMLERİ

OKSB Hizmetleri

OK1, onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelenmesi.

Nihai Kullanım Hizmetleri

NK1 eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanımına tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespiti.

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin Tespit İşlemleri

DR1/DR2 dâhilde işleme rejimi kapsamındaki eşyaya verilen izinlerle ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek işlemlerin tespiti ve ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti.

Geçici İthalat Rejimine İlişkin Tespit Hizmetleri

GC1/GC2 geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu mesleki teçhizat ambalaj maddeleri, özel nitelikli eşya ve numunelere ilişkin süre uzatımı talebinde, eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespitini ve kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının ya da öngörülen oranda Türkiye Gümrük Bölgesi’nden ihraç edildiğinin tespiti.

Diğer Tespit İşlemleri

Diğer tespit işlemleri için lütfen iletişime geçiniz.