Ara:

KDM Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği A.Ş. 9479 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan kuruluş ilanı ile alanında deneyimli ve tümü Bakanlığın Yönetim ve Denetim kademelerinde kamu hizmeti geçmişi olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ile 29850/07.10.2016 sayı ve tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerinin yanı sıra dış ticaret işlemlerinde optimum fayda ve verimin nasıl elde edilebileceğine yönelik alternatif çözümler sunulması, gümrük idarelerinde ya da gümrük işlemleri kaynaklı başka kamu idarelerinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek, idari ve adli safhada olan gümrük uyuşmazlıklarında çözüm üretmek kapsamında danışmanlık ve takip, yönlendirme işlemleri yapılmaktadır.

Şirketimiz, geçmişte Ticaret Bakanlığında Gümrük Müsteşarı, Genel Müdür ve de Bölge Müdürlükleri görevlerinde bulunmuş YGM’lerin ortak olduğu bir şirkettir.

Şirketimiz kuruluşundan bu yana müşterilerin ihtiyaçlarına beklentilerinin üzerinde yanıt verecek şekilde sürekli olarak teknolojik alt yapı ve yeniliklere öncelik vermiş ve bu konuda sektöründe öncü olmuştur. Şirketimiz gelecekte de gerek milli, gerekse uluslararası müşterilerine en üst standartlarda hizmet verebilmek için hizmet anlayışı, alt yapı, insan kaynağı, teknoloji, finansal yapı alanlarında yaratıcı ve yapıcı bir iç eleştiri anlayışı ile devamlı yenileşme ve geliştirmeyi ve böylece uzun yıllar her koşulda hizmet sunacak sürdürülebilir bir kurumsal yapı ile faaliyetlerine devam etmeyi hedeflemektedir.