Ara:

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Uygulaması ile Globalleşen dünyamızda gümrük işlemlerinin olabildiğince basitleştirilerek firmalarımızın uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak, maliyetlerini azaltmak, ülkemizin üretim katsayısını artırmak, istihdam sağlamak, işsizliği azaltmak, kişi başına düşen milli gelirimizi artırmak odaklı hedeflere ulaşılabilmesine doğrudan katkı sağlayacak bir uygulamanın hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. KDM, bu belgeye başvurabilmek için firmaların gerekli koşulları sağlayıp sağlamadıklarının tespit edilmesine, ihtiyaç duyulan bilgi, belge ve kaynaklar dahil yapılması gereken çalışmalarda, başvuru önce ve sonrasında bütün süreçlerin gözden geçirilmesi hizmetlerini sunmaktadır.